ILDEX VIETNAM CONFERENCE PROGRAM

Dr. Nguyen Huu Dzung

Prof. Wael Elfeil

ILDEX Vietnam 2022 – Vietnam is ready to provide solutions for the livestock business from 250+ leading brands worldwide

The Kick-Off Meeting for The 8th International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition, Vietnam on June 30th, 2022 at Majestic Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam

Việt Nam, Indonesia và kế hoạch mở cửa biên giới tháng 3 và tháng 4 Các công ty quốc tế đã xác nhận tham gia Triển Lãm ILDEX.