วีเอ็นยูฯ และ ITEC สองผู้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน ILDEX Vietnam (อิลเด็กซ์ เวียดนาม) พร้อมดันขึ้นสู่งานระดับแนวหน้าของตลาดเวียดนามภายใต้เครือข่ายการจัดงานที่เข้มแข็งของ VIV Worldwide